Välkommen som medlem

i föreningen till en så låg

kostnad som 250 kr/år
Gäller hela familjen

 

Betala på PG: 403 80 64-4
Eller via Swish:

123 556 63 28

I samtliga fall ange namn,

adress samt e-postadress.

Eller för Swish

Skanna koden