Hertsö Skoterförening

  • Bildades den 13 oktober 1996.

  • Har ca 150 medlemmar.

  • Underhåller ca 30 km skoterleder.

  • Innehar 3 st skotrar och 4 "sladdar".

  • Anordnar utflykter, skoterträffar mm.

  • Verkar för en sund utveckling av  skotertrafiken.

  • Alla aktiva medlemmar jobbar helt utan ersättning.

  • Medlemsavgiften är 250 kr/år, gäller hela familjen.

Ordförande

Erik Jönsson

070-517 59 89

Kassör

Linnea Frisk
  070-281 35 44

 

Sekreterare

??

 

Suppleant

Vallentin Finnberg

070-653 44 81

Torkel Vanhaniemi

073-035 51 52

 

 

 

Webbansvarig:
Anders Karlsson

Ledansvarig:

Vallentin Finnberg

Stugvärd:

Stigbjörn Sundqvist

Revisorer:

Catrin Rönnlund,
Per Kangas